dizi izle ustura kemal izle lale devri 81. bölüm izle harem izle eve dusen yildirim 19. bolum izle sultan 15. bolum izle ustura kemal 4. bolum izle krem 5. bolum izle iffet 40. bolum izle ucurum 19. bolum izle

aöf sosyoloji kayıt yenileme

admin 17/10/2011 3
aöf sosyoloji kayıt yenileme


KAYIT YENİLEME YÖNERGESİ 

 

Ekim, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 


I - KAPSAM 

Kayıt yenileme, “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri Öğretim ve Sınav 
Yönetmeliği”nin 6. maddesindeki esaslara uygun olarak, Açıköğretim Fakültesine kayıtlı öğrencilerin 
öğretime devam edebilmeleri için yaptırmaları gereken bir işlemdir. Ayrıca, kayıt yenileme kitap 
basımından sınav organizasyonuna kadar birçok akademik ve idari çalışmaları etkilediği için 
belirlenen tarihler arasında yapılması gereken zorunlu bir işlemdir. 

Kaydını yeniletmeyen öğrenciler, kayıt yeniletmedikleri dönemde sınavlara giremezler, öğrencilik 
haklarından yararlanamazlar. Bu nedenle öğrenime devam etmek isteyen öğrenciler, açıklanan usule 
uygun olarak kayıtlarını yeniletmek zorundadırlar. 

2011-2012 öğretim yılı Güz Döneminde kayıt yenileme işlemlerinin yapılacağı, Açıköğretim 
Fakültesinin dönemlik-kredili uzaktan eğitim ve merkezi açıköğretim önlisans ve lisans programları 
aşağıda sıralanmıştır. 

Uzaktan Eğitim Önlisans Programları 

Açıköğretim Fakültesinde “Bilgi Yönetimi”, “Coğrafi Bilgi Sistemleri”, “Eczane Hizmetleri”, “Gıda Kalite 
Kontrolü ve Analizi”, “Kimya Teknolojisi”, “Tıbbi Laboratuvar Teknikleri”, “Tıbbi ve Aromatik Bitkiler” 
olmak üzere dönemlik-kredili uzaktan eğitim sisteminde öğretim yapan yedi önlisans programı 
bulunmaktadır. 

Merkezi Açıköğretim Önlisans ve Lisans Programları 

Açıköğretim Fakültesinde “Adalet”, “Fotoğrafçılık ve Kameramanlık”, “İlahiyat”, “Laborant ve 
Veteriner Sağlık”, “Tarım” Önlisans Programları ile “Felsefe”, “İngilizce Öğretmenliği”, “Okulöncesi 
Öğretmenliği”, “Sosyoloji”, “Türk Dili ve Edebiyatı” Lisans Programları olmak üzere merkezi 
açıköğretim sisteminde öğretim yapan on program bulunmaktadır. 

Kayıt yeniletecek öğrencilere Ek-1 de yer alan mektup 12 -14 Ekim 2011 tarihlerinde posta ile 
gönderilmiştir. 

II - KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 

Açıköğretim Fakültesi dönemlik-kredili programlara kayıtlı öğrencilerin 2011-2012 öğretim yılı Güz 
Dönemi kayıt yenileme işlemleri; 

17 Ekim 2011 tarihinde başlayacak 

25 Ekim 2011 tarihinde sona erecektir. 

Mazeretleri nedeniyle yukarıdaki tarihler arasında kayıtlarını yeniletemeyen öğrenciler, 26, 27 Ekim 
2011 tarihlerinde kendileri veya bir yakınları vasıtasıyla kayıtlarını yeniletebilirler. 

27 Ekim 2011 tarihinden sonra mazeret beyan ederek kayıt yenileme işleminin gerçekleşmesi 
mümkün değildir. Kayıt yenileme tarihleri arasında kaydını yeniletmeyen öğrencilerin rapor dâhil hiç 
bir mazereti kabul edilmez ve sonraki tarihlerde güz dönemi için kayıtları yenilenmez. 

III - İNTİBAK İŞLEMLERİ 

Açıköğretim Fakültesinin yıllık sistemde öğretim yapmakta iken dönemlik-kredili sisteme 
dönüştürülen önlisans ve lisans programlarında ders programı ve ders içerikleri yeniden 
belirlenmiştir. Programdaki dersler alanında uzman öğretim üyelerinden oluşan bir komisyon 
tarafından tamamen yenilenmiş, güncel ve zengin bir program içeriği hazırlanmıştır. Programlarda 
kayıtlı öğrencilerin yeni ders programına göre ders intibakları yapılmıştır. Yapılan ders intibaklarına 
göre öğrencinin sorumlu olduğu dersler, ara ve dönem sonu sınavında sorumlu olduğu ünite bilgisi 
uzaktan eğitim programlarında http://ue.anadolu.edu.tr, merkezi açıköğretim programlarında ise 
http://eogrenme.anadolu.edu.tr adresindeki “Program Kılavuzu”nda yayınlanacaktır. 

IV - FAKÜLTE TARAFINDAN YAPILAN DERS ATAMALARI 

Açıköğretim Fakültesi dönemlik-kredili önlisans ve lisans programlarında kayıt yeniletecek 
öğrencilere, 30 ECTS (European Credit Transfer System - Avrupa Kredi Transfer Sistemi) krediyi 
geçmeyecek şekilde Fakülte tarafından ders ataması yapılmıştır. Ders atamasına ilişkin ayrıntılı 
açıklamalar Kayıt Yenileme Kılavuzu’nun “3. Fakülte Tarafından Yapılan Ders Ataması” başlığı 
altında ve ders ekle-sil işleminin yapılacağı ekte gönderilen ekran görüntüleri Ek-2’de yer almaktadır. 


V - DERS EKLE-SİL İŞLEMİ 

Kayıt yeniletecek öğrenciler Fakülte tarafından atanan dersleri http://kayit.anadolu.edu.tr adresindeki 
“Kayıt Yenileme” linkinden TC kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak görebileceklerdir. 
Öğrenciler Fakülte tarafından atanan dersleri kabul etmeleri halinde ders ekle-sil işlemi yapmadan 
kayıt yenileme bedelini bankaya ödeyerek kayıt yenileme işlemini gerçekleştirebilirler. Ders ekle-sil 
işlemi yapacak öğrenciler ise ders ekle-sil işlemini http://kayit.anadolu.edu.tr adresinden 
yapacaklardır. AÖF büroları Fakülte tarafından atanan veya ders ekle-sil işlemi sonucunda 
öğrencinin sorumlu olduğu dersleri, büro otomasyonunda “Alınan Dersler” butonundan, gelecek ilgili 
döneme bırakılan dersleri “Bırakılan Dersler” butonundan görülebileceklerdir. AÖF büro personeli 
ders ekle-sil işlemi yapmayacaklardır. Büronuza gelen veya telefonla arayan öğrencilerden, İnternete 
girme olanağı olmayanlara otomasyona bakarak alacağı ve bırakılan dersler hakkında bilgi 
verilecektir. 

Kayıt yeniletecek öğrencilerin ders ekle-sil işlemini yapacağı http://kayit.anadolu.edu.tr adresindeki 
“Kayıt Yenileme” linki 3 basamaktan oluşmakta olup ekran görüntüleri Ek-2’de gönderilmektedir. 

VI - BANKA ÖDEMELERİ 

Öğrencilerin Fakülte tarafından yapılan ders atamasına göre banka ödeme bilgileri oluşturulmuştur. 
Fakülte tarafından atanan dersleri kabul eden öğrenciler, banka ödemelerini buna göre yaparak 
kayıtlarını yeniletebilirler. Banka ödeme bilgileri http://kayit.anadolu.edu.tr adresindeki kayıt yenileme 
linki “DİKKAT” başlığı altında açıklanan metinde yer almaktadır. Öğrencilerin ders ekle-sil işlemi 
yapması halinde banka ödeme bilgileri buna göre yeniden oluşacaktır. Ders ekle-sil işlemi yapan 
öğrencilerin banka ödeme bilgileri öğrencinin ders ekle-sil işlemini yaptıktan sonra aldığı “2011-2012 
Öğretim Yılı Güz Dönemi Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü” sayfasında yer almaktadır. Kayıt yeniletecek 
öğrenciler ödemelerini, Kayıt Yenileme Kılavuzu’nun “5. Ödeme Yöntemleri” başlığı altında açıklanan 
yöntemlerden birisini kullanarak, kayıt yenileme tarihleri içerisinde yapacaklardır. 

Öğrencilerin ödeyeceği “Öğrenim Ücreti/Öğrenci Katkı Payı” ve “Öğretim Gideri” bilgileri Kayıt 
Yenileme Kılavuzu’nun “1. Ödeme Türleri” başlığı altında açıklanmaktadır. Ödeme bilgilerini AÖF 
büro personeli otomasyondan “Öğrenci Borç Sorgula” butonundan görebileceklerdir. 

VII - AÖF BÜROSUNCA YAPILACAK İŞLEMLER 

1. Kitap Teslimi 

Açıköğretim Fakültesinin dönemlik-kredili merkezi açıköğretim önlisans ve lisans programlarında 
kayıt yenileten öğrencilerin ders kitapları 11 Aralık 2011 tarihine kadar AÖF bürolarından 
verilecektir. 

Büronuza kitap almak için gelen öğrenciye otomasyondan “Kitap Verme” butonundan bakarak 
kitaplarını veriniz. Otomasyondaki kitap verme butonuna tıklandığında gelen ekran görüntüsünde iki 
bilgi bulunacaktır. Birinci bölümde öğrenciye verilecek kitap bilgisi, ikinci bölümde öğrencinin sorumlu 
olduğu ancak, yeni kitap verilmeyecek derslerin bilgisi yer alacaktır. Öğrenci sorumlu olduğu bazı 
derslerden daha önce kitap aldığı ve değişmediği için kitap verilmeyebilir. Bu nedenle kitap verirken 
otomasyondaki “Bırakılan Dersler” butonuna bakarak kitap verme işlemi yapmayınız. Otomasyondaki 
“Bırakılan Dersler” butonunda öğrencinin gelecek öğretim yıllarında/dönemlerinde alacağı derslerin 
bilgisi yer almaktadır. Bu konuda çalışmalar devam ettiğinden öğrencinin bazı dönemlerde alacağı 
ders bilgisi yer almamaktadır. 

Açıköğretim Fakültesi uzaktan eğitim önlisans programlarında kayıt yenileten öğrencilerin ders 
kitapları Fakülte kayıtlarındaki adreslerine kargo ile gönderilecektir. 

2. Öğrenci Tanıtım Kartlarının Teslimi Ve Bandrol Verilmesi 

2011-2012 öğretim yılında önlisans programında 5. yılını, lisans programında 8. yılını okuyacak 
öğrencilerden, kayıtlarını yeniletenlerin “Öğrenci Tanıtım Kartları” hazırlanarak AÖF bürolarına 
gönderilecektir. Bu öğrenciler 28 Kasım 2011 tarihinden itibaren “Öğrenci Kimlik Kartları”nı teslim 
ederek yeni düzenlenen “Öğrenci Tanıtım Kartları”nı bağlı oldukları AÖF bürosundan alacaklardır. 

Kayıt yenileten öğrencilerin kimlik veya tanıtım kartlarına 2011-2012 öğretim yılı bandrolü AÖF 
büroları tarafından yapıştırılacaktır. 

 


VIII - BİLGİ GÜNCELLEME 

1. Adres Ve Sınav Merkezinin Güncellenmesi 

Öğrenciler; adres, büro, sınav merkezi, e-posta adresi ve telefon numarası değişiklik işlemlerini 
http://ogrenci.anadolu.edu.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifresini kullanarak yapabilirler. 
2011-2012 öğretim yılı Güz Dönemi ara ve dönem sonu sınavları için adres ve sınav merkezi 
değişikliğinin 27.10.2011 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan 
değişiklikler Bahar Dönemini kapsayacaktır. Adres ve sınav merkezinin güncellenmesine ilişkin 
ayrıntılı açıklama Kayıt Yenileme Kılavuzu’nun “3. Büro, Sınav Merkezi Değişiklikleri” başlığı altında 
yapılmaktadır. 

2. Cep Telefonu Bilgilerinin Girilmesi Veya Güncellenmesi 

2011-2012 öğretim yılından itibaren önemli bilgiler, tarihler ile öğrencilere yararlı olacak hatırlatmalar 
cep telefonlarına ücretsiz olarak SMS ile gönderilmektedir. Bu nedenle öğrenciler Fakülte 
kayıtlarındaki cep telefonu bilgilerini AÖF bürolarından veya TC kimlik numarası ve şifreleri ile 
http://ogrenci.anadolu.edu.tr adresinden güncellemeli veya cep telefonu bilgileri bulunmuyorsa 
mutlaka girmelidirler. 

3. E-Posta Adresinin Oluşturulması 

2011-2012 öğretim yılından itibaren Anadolu Üniversitesince Açıköğretim Fakültesi öğrencilerine 
bazı gönderimler @aof.anadolu.edu.tr uzantılı e-posta adresine yapılacaktır. @aof.anadolu.edu.tr 
uzantılı olmayan e-posta adreslerine bilgi gönderilememektedir. Bu nedenle öğrenciler daha önce 
@aof.anadolu.edu.tr uzantılı e-posta adresi oluşturmamış ise TC kimlik numaraları ve şifreleri ile 
http://ogrenci.anadolu.edu.tr adresine girerek açıklamalar doğrultusunda mutlaka e-posta adresini 
oluşturmaları gerekmektedir. 

IX - ÖĞRENCİLİK HİZMETLERİ 

17-27 Ekim 2011 tarihlerinde kayıt yeniletecek öğrencilerin bilgileri otomasyonda “Öğrenci Pasif 
Durumdadır” şeklinde görülecektir. Bu öğrencilere öğrencilik hizmeti verilmeyecektir. Bu 
öğrencilerden kayıt yenileme işlemini yapanlara öğrencilik hizmeti verebilirsiniz. Güz Dönemi’nde 
kayıt yeniletmeyen öğrencilerin bilgilerinin güncellenmesi ise otomasyon sisteminde daha sonra 
yapılacaktır. Bu öğrenciler için Güz Dönemi kayıt yenileme dönemi bittikten sonra, ekranda “Öğrenci 
Pasif Durumdadır” uyarısı gelecektir. Geçmiş öğretim yıllarından/dönemlerinden borcu olan 
öğrencilerin, bu borçları 2011-2012 öğretim yılı Güz Dönemi kayıt yenileme bedelleri ile birlikte 
bankaya bildirilmiştir. Kayıt yenileme döneminde sadece geçmiş dönem borcu ödenemeyeceğinden, 
kayıt sildirmek isteyen öğrencilerin, kayıt silme işlemi bu nedenle yapılamayacaktır. Bu öğrencilerin 
kayıt silme işlemi kayıt yenileme dönemi bittikten sonra yapılabilecektir. 

1. Şifre Verme 

17-27 Ekim 2011 tarihleri arasında kayıt yeniletecek öğrencilerden; 

• Dönemlik-kredili programlarda kayıtlı olanlar var olan şifrelerini kullanabileceklerdir. 
• Yıllık sistemden dönemlik-kredili programlara geçirilenler, ellerinde bulunan şifrelerini 
kullanabileceklerdir. 
• Şifresini almayan, bilmeyen ya da kaybeden öğrencilere büronuzdan şifre dökerek 
verebilirsiniz. (Pasif öğrencilere de şifre verebileceksiniz). 


 

Merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sisteminde önceki yıllara göre önemli değişiklikler yapılmıştır. 
AÖF Büro Yöneticilerimiz, büro personeli ile birlikte e-posta ile gönderilen “Kayıt Yenileme Kılavuzu”, 
“Öğrenci Kılavuzu” ve “Kayıt Yenileme Yönergesi” ile öğrencilere postalanan mektupları birlikte 
inceleyerek anlaşılmayan konular için Merkez Büro ile görüşülmesi gerekmektedir. 

 

Tüm büro personelimizin geçen yıllarda olduğu gibi kayıt yenileme sürecini dikkatle ve özenle yerine 
getireceğini biliyor, başarılar diliyoruz. 

 

 AÖF MERKEZ BÜRO YÖNETİCİLİĞİ 

 Eskişehir, Ekim 2011.


3 Yorum »

  1. ülkü 03/11/2011 at 16:31 -

    laboratuvar veteriner sağlık 2.sınıftan Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi dersinden kaldım,kayıt yeniletme süresini kaçırdım.aöf bürosundan bana yapılan açıklamaya göre bu dersin 2 bölüme ayrıldığı 2.inkılap tarihi dersine şubatta 1.bölüme seneye 2012 eylülde girebileceğimi söylediler..umarım yanlış bilgidir..Bana açıklayıcı bilgi verirseniz sevinirim.teşekkür ederim..

  2. aof dersleri 27/11/2011 at 08:16 -

    güzel site.teşekkürler.

  3. emrehan 28/01/2012 at 13:03 -

    merhaba bi sorum olcaktı ben sosyoloji okuyorum bu bolumden formasyon almayıp dersanede ögretmen olarak calışabilirmiyiz

Yorum Yaz »